Grauwpoort

Lange, smalle, doch open toegang naar een interessant pleinbeluik dat reeds tijdens het eerste kwart van de 19de eeuw zijn huidige grondvorm gekregen had. Huidige bebouwing van 1845 en 1851 (waarschijnlijk in 1845 en 1847). Circa 1970 pand naast nummer 23 vervangen door blinde muur. Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën volgens spiegelbeeldschema (met uitzondering nummer 29-31: repeterend) onder zadeldaken met pannen (met uitzondering van nummer 25-27 en de overgang van nummer 29 onder schilddak). Alle huizen bezitten een witgekalkte gevel op gecementeerde plint.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3