Dierenasiel

Oorspronkelijk was dit het wachthuis van de parkwachters dat toen tegelijkertijd dienst deed als bureau voor de inspecteur van de Gentse plantsoendienst. Later kwam daar het schuthok, nu  hondenasiel genoemd.

Om de hondsdolheid te bestrijden werd door een wet van 1882 elke gemeente verplicht een schuthok in te richten. De meeste besturen lieten die taak over aan privéorganisaties. In Gent werd in 1897 de Maatschappij tot Bescherming der Dieren opgericht door enkele sterk geëngageerde dierenvrienden (uitvoerig beschreven in de licentiaatthesis “De Geschiedenis van de Dierenbescherming in België anno 1890-1940 van de hand van de heer Kevin Verloot).

Bij deze pioniers waren zelfs beroemde Vlaamse prominenten, waaronder Alice Buysse(1868-1963, eerste voorzitster en zus van schrijver Cyriel Buysse, James Ensor (1860-1949, schilder), Jules Ruhl ( 1864-1930), Ernest Van Wesemael (1854-1924, toenmalig hoofdcommissaris van de Gentse politie), enkele burgemeesters van Gentse randgemeenten (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem) en de directeur van de Gentse Dierentuin uit die tijd.

De vereniging heeft drie adressen gekend: eerst het centraal politiebureau op de Botermarkt. Dat kwam onder meer doordat de toenmalige hoofdcommissaris van de Gentse politie, Ernest Van Wesemael, de dierenbescherming heel genegen was. Het tweede adres was de Plantentuin. Sinds 1920  zit het asiel op het hoger vermelde adres in het Citadelpark. Dit blijkt uit het volgende bericht in de Gazette van Gent van 27 november 1920:

Het nieuwe schuthok van de Maatschappij tot Bescherming der Dieren is sedert 12 november open in een deel van de oude citadel, tegen de grote trap, links van het Feestpaleis. Het lokaal is gesticht om de kleine, verloren dieren te ontvangen. De personen die van een zwervende hond afweten zijn verzocht hem aan de politie kenbaar te maken of hem zelf naar het schuthok te willen leiden.

Men ontvangt daar ook honden en katten waarvan de eigenaar zich om de één of andere reden wil ontdoen en moeten gedood worden. Men mag de maatschappij daarvan verwittigen door een bericht naar het middenbureel van de politie te zenden. Het dier wordt door een bediende afgehaald. Het publiek is verzocht geen af te maken dieren meer naar het slachthuis te zenden, daar zij zullen geweigerd worden. . In  een krant van  1993 lees ik: “Verscholen tussen het groen ligt nog een dierenasiel waar soms schoten weerklinken van ‘terechtstellingen’ van overtollige dieren. Een praktijk die bij sommige dierenbeschermers al verontwaardigde reacties heeft uitgelokt.”

Voor meer informatie over de huidige werking zie dierenasielgent.be.

Het Gentse dierenasiel is naar verluidt dringend aan vernieuwing toe. De gebouwen zijn verouderd en het asiel is te krap geworden voor de vele dieren die er worden binnen gebracht. Het zou voordeliger zijn daarvoor een nieuwbouw te zetten dan het verbouwen van het huidige asiel in het beschermde Citadelpark. Er bestaan momenteel plannen om het dierenasiel te verhuizen naar het toekomstig park Halfweg dat langs de Noorderlaan aan de Watersportbaan moet komen naast het sportterrein van Ugent. Het betreft een terrein van 1.000 m². Het stadsbestuur beloofde een tussenkomst van €350.000.

Gent heeft sinds zaterdag 22 juni 2019 een gloednieuw dierenasiel. Aan de Noorderlaan (nabij de Watersportbaan) schittert een nieuw gebouw voor de opvang van honden en katten. De dieren werden via een symbolische stoet van het oude dierenasiel in het Citadelpark naar het nieuwe gebouw overgebracht.

Buro C ontwierp het gebouw en de buitenruimte op een manier zodat de opvang en de verzorging van de dieren centraal staat.

De nieuwbouw bestaat uit twee afzonderlijke delen die met elkaar verbonden zijn door een glazen volume. Het voorste deel met personeels- en ontvangstruimtes is volledig passief. De industriële achterbouw met dierenverblijven is onderhoudsvriendelijk.

'Er is ook plaats voor educatie en sensibilisering. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld een bezoekje brengen, en ook vrijwilligers blijven welkom om met een hond op stap te gaan. Voor hen werd er zelfs een aparte ingang voorzien.'

Honden en katten kunnen hier in optimale omstandigheden verblijven. Zo zijn er twee quarantaineruimtes voor honden om besmettingsgevaar te voorkomen, zijn de hondenverblijven in aparte units gebouwd zodat ze minder blaffen naar elkaar en rust hebben, en geeft elk binnenhok ook uit op een buitenhokgedeelte. Katten hebben hier meer ruimte en hun quarantaineruimte is groter dan op de vorige locatie.

Onderhoudsvriendelijkheid, hygiëne en verluchting zijn belangrijke elementen. Bovendien zitten honden en katten gescheiden, de honden beneden en de katten boven. Het gebouw is opgetrokken in geluidsabsorberende materialen.Daarnaast wordt regenwater opgevangen in grote reservoirs, en vervolgens gebruikt om de toiletten door te spoelen en de hokken van de dieren te poetsen. 

Ligging van het asiel

Het asiel ligt aan de Noorderlaan, aan het Alice Béviairepad, vlak naast Park Halfweg. De Vlaamse Landmaatschappij legde deze nieuwe trekpleister recent aan. De ideale plek om met de hond op stap te gaan.

Ook Hondenschool Bassebeek kreeg een nieuw terrein aan het dierenasiel en heeft een ruimte in het gebouw ter beschikking. Als in de toekomst de wandel- en fietsbrug over de Watersportbaan ook nog gebouwd wordt, dan zijn dus ook de Blaarmeersen direct bereikbaar voor een tochtje met een viervoeter.