Corduwaniersstraat

De vroegere Bogaartstraat vormt een verbindingsstraat tussen de Hertogstraat en de Rode Koningstraat. De oorspronkelijke bebouwing uit de 17de en de 18de eeuw bleef behouden behalve bij het begin van de straat, waar einde 19de eeuw enkele arbeidershuizen werd en opgetrokken. De achtergevel van het voormalige Kinderen Alijns Hospitaal bakent ten zuiden het midden van de straat af.
In de naam zit de gilde der Corduwaniers ingesloten. Deze ambachtslui maakten in de middeleeuwen dure schoenen van Cordova-leer.

                                                                                                                                                                              100 foto's

Corduwaniersstraat 11 – 35

Huizenrij bestaande uit bakstenen of bepleisterde (nummer 11-15) lijstgevels met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Arbeiderswoningen van het enkelhuistype opgetrokken in tweede helft 19de eeuw.

Corduwaniersstraat 57

Gevel met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen, zeven traveeën en steil zadeldak (pannen) met twee dakkapellen. Volgens archiefstukken in 1763 verbouwde voorgevel. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met opengewerkt driehoekig fronton boven de drie middentraveeën. Imitatiebanden op de begane grond. Rechthoekige vensters die op de tweede bouwlaag onderaan verbonden worden door een kordon. Spiegelboogdeur in Lodewijk XV-stijl gevat in een rechthoekige arduinen omlijsting met geprofileerd beloop, neuten, geprofileerde imposten en een sluitsteen verrijkt met een voluut en schelpmotief; uitstekende gebogen druiplijst op horizontale aanzet, 19de-eeuwse waaier. Het hoofdgestel heeft een kleine verkropping boven de drie middentraveeën; uitgewerkte oculus in het fronton. Volgens de bouwaanvraag waren vier consoles voorzien op de muurdammen van de middentravee. De benedenvensters van de tweede en vijfde travee werden vervangen door rechthoekige deuren bij het opsplitsen van het gebouw in verscheidene woningen. Rechts gedeeltelijk bewaarde zijtrapgevel achteraan voorzien van muurvlechtingen, linker zijpuntgevel met muurvlechtingen en schouderstukken; wijzend op oudere kern. Bak- en zandstenen achtergevel met rechthoekige vensters en L-vormige aanbouw uit de 17de eeuw, 19de-eeuws bijbouwsel.

Corduwaniersstraat 61

Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Trapgevel (5 trappen + topstuk) met drie traveeën aan de voorkant sporen van waterlijsten in verlengde van dekstenen en boven zoldervenster en een gedicht oculus. Verdwenen topstuk.
Nu ‘t Klaverblad

Corduwaniersstraat naast 8  Spaans Huis

Zogenaamd "Spaans huis". Traditioneel rijhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee zadeldaken (pannen), wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw met gebruik van arduin voor de deuromlijsting. De eerste twee traveeën (nok parallel aan de straat) met ingangsdeur zijn afgewerkt met een kroonlijst, de drie andere traveeën lopen uit op een puntgevel (nok loodrecht op de straat): vermoedelijk oorspronkelijk een trapgevel. Rechthoekige vensters in een vlakke, thans bepleisterde omlijsting. Muurbanden wijzen op de vroegere aanwezigheid van kruiskozijnen. Ontlastingsbogen van alternerend strek- en boogstenen boven de vensters der bovenverdieping. Fraaie hartvormige muurankers. Naast het zoldervenster, in de puntgevel, zijn sporen merkbaar van gevelstenen of cartouches. Geblokte 17de-eeuwse spiegelboogdeur op imposten en neuten onder een gestrekte druiplijst, steekboogvormig, door volutes geflankeerd bovenlicht met sluitsteen en waterlijst, 18de-eeuwse waaier (van hout) met centraal schelpmotief. Een smal venster rechts en een breed venster links, voorzien van een rocaille-element in het houtwerk, flankeren de deur. Zijgevel (van een puntgevel) uitziend op een binnenplaats, is voorzien van een galerij (16de eeuw ?) met verdieping: op de begane grond gemarkeerd door twee korfbogen opgevangen door geprofileerde kraagstenen met centraal een gietijzeren zuiltje, overdekt met een gedrukt barokgewelf. Achterhuis met witgekalkte puntgevel, eveneens uitziend op binnenplaats.

Corduwaniersstraat  43

Trapgeveltje (7 treden + topstuk) in traditionele stijl met twee bouwlagen, twee traveeën (oorspronkelijk drie) en zadeldak (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de, 17de eeuw. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Vernieuwde rechthoekige vensters omringd door gecementeerde hoekblokken en overspannen met een strekse ontlastingsboog. De geveltop bewaart een tudorvenster met een licht hol profiel.

Corduwaniersstraat  43- 51 woning met beluik

Twee bouwlagen hoog rijhuis met zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw op een gecementeerde plint. Gekoppelde rechthoekige vensters in een smalle, gecementeerde omlijsting met negblokkenpatroon. Middentravee uitlopend op een getrapt dakvenster met rechthoekig venstertje overspannen door een waterlijst en een rondboog met verdiept veld. Spiegelboogdeur in aanleunende travee vormt een overdekte ingang naar een beluik. Linker zijpuntgevel met muurvlechtingen.

Beluik met drie huizen langs linkerzijde en twee berghokjes rechts (voorheen drie); 1893, bouwheer weduwe Karel Warrie-Maché. Bestrating in grote natuurstenen tegels. Voorzieningen: twee toiletten, watersteen, gemeenschappelijke kraan onder (overbouwde) ingang. Huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen). Nummer 27 is lager, bezit gekoppelde deur en venster onder gemeenschappelijke steekboog in rechtertravee begane grond, beluikt venster rechts; op verdieping sporen van zandstenen omlijstingen en duimen; waarschijnlijk oudere kern.

Corduwaniersstraat 59

Vermoedelijk eertijds herberg "Den Dronckaert" of "Den Admiral". Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een lessenaarsdak; volgens de bouwaanvraag werd de voorgevel aangepast in 1773, later aanpassing in 19de eeuw. Arbeidershuisje van twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 17de tot de 18de eeuw.

Corduwaniersstraat 63

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met twee bouwlagen en drie traveeën en een platdak uit de 19de eeuw. Het volume en de aanzet van een trapgevel laten de verankerde constructie in kern opklimmen tot de 17de eeuw tot het eerste kwart van de 18de eeuw. Rechthoekige vensters, waarvan de onderdorpels op de verdieping verbonden zijn door een kordonband.

Corduwaniersstraat  65

Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandsteenbouw. Drie traveeën brede trapgevel (6 treden + topstuk) aan de voorkant. Doorlopende onder- en bovendorpels en hoekblokken in zandsteen. Gewijzigde rechthoekige vensters met rollaag, gescheiden door arduinen penanten. Verweerde gevelstenen en cartouches in geveltop en borstwering. De waterlijsten zijn in de geveltop gedeeltelijk bewaard. Oculus boven het zoldervenster. Nagenoeg blinde zijgevel in de Rode Koningstraat. Oorspronkelijk kruiskozijn in de eerste travee is vervangen door een rechthoekig venster. Aanbouw met twee traveeën in de 19de eeuw op de zelfde hoogte gebracht als de zijgevel. Begane grond voorzien van 19de-eeuwse houten winkelpui.

Corduwaniersstraat  8

Oorspronkelijk één breedhuis. Oude kern (18de eeuw?) aangepast in 19de eeuw. Deels beschilderde en bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen, vijf traveeën en geknikt zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige vensters en deuren in een vlakke gecementeerde omlijsting; doorlopende onderdorpels op de bovenverdieping. De middentravee loopt uit in een trapgeveltje, continuïteit die thans onderbroken wordt door de houten gootlijst