Baaisteeg

Voorheen ook Nagelstraatje genoemd. Heden smal straatje, grotendeels ingenamen door hoge sobere bakstenen achtergevels van de gebouwen van de Rijkswacht(Ridderstraat) en achterhuizen van de Koningstraat ondermeer van de Koninklijke Vlaamse Academie.