Baaisteeg

Voorheen ook Nagelstraatje genoemd. Heden smal straatje, grotendeels ingenamen door hoge sobere bakstenen achtergevels van de gebouwen van de Rijkswacht(Ridderstraat) en achterhuizen van de Koningstraat ondermeer van de Koninklijke Vlaamse Academie.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent