Gebroeders Van Eyckstraat

In 1881 afgelijnd straattracé, leidend van de Keizer Karelstraat tot het Julius De Vigneplein. De oorspronkelijke bebouwing van het gedeelte tussen Keizer Karelstraat en de Frans Ackermanstraat is geheel verwijderd voor recent opgetrokken hoge kantoorgebouwen waarvan het volume enorm schaalverstorend werkt ten opzichte van de directe omgeving. Voorts is de straat voornamelijk afgezet met eenvoudige burgerhuizen uit vierde kwart 19de eeuw voorzien van witbepleisterde lijstgevels van twee of drie traveeën en drie bouwlagen met licht verspringende kroonlijsten. Enkele gevels zijn rijker uitgewerkt met stucversiering en een geaccentueerde travee met een erker of balkon.

De gebouwen rond de Keizer Karelstraat, de Gebroeders van Eyckstraat en de Oude Beestenmarkt zijn nu eigendom van ontwikkelaar Gedevco, die opteert voor een volledige herontwikkeling van de site. "Op termijn komt er een geheel van nieuwe woningen, kantoren, diensten, voorzieningen en groen", zegt het stadsbestuur. "Het huidige kantoorgebouw blijft bestaan maar kan een grondige make-over krijgen. De overige constructies op de Portussite verdwijnen. In de plaats komen woningen aan de kant van de Doornsteeg."

Het bestaande Veermanpark zal verdubbelen in oppervlakte, zegt schepen Tom Balthazar. "Hoe de nieuwe site er precies zal uitzien, is nog niet bekend. Gedevco schrijft in overleg met de stad Gent een architectuurwedstrijd uit. Vijf architectenbureaus zullen geselecteerd worden. Het is absoluut de bedoeling dat er in een vroeg stadium workshops komen, zodat mensen uit de omgeving ideeën kunnen geven aan de architecten."

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent