Op deze pagina worden de huizen besproken en gedocumenteerd door vele foto's. De huisnummers 37 tot en met 56 zijn hierna behandeld.

                                                                                                                                                                215 foto,s

 

Vrijdagmarkt nr 38

Hoekhuis met drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen), volgens de bouwaanvraag daterend van 1777. Bepleisterde voor- en zijgevels in classicistische stijl. Imitatiebanden op de begane grond zijn gedeeltelijk bewaard

 

Vrijdagmarkt nr 41

Zogenaamd "In 't Moorelant". Classicistische klokgevel van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), volgens archiefstukken van 1777. Bepleisterde voorgevelordonnantie met rechthoekige geprofileerde vensteromlijstingen voorzien van een sluitsteen

 

Vrijdagmarkt nr 42 - 44

Diephuis van vier traveeën, drie bouwlagen met zadeldak (pannen), in- en uitgezwenkte geveltop uit 16de eeuw, voorgevel volledig herbouwd door "De vrienden van het oud Gent" onder leiding van G. Ghyssaert in 1959. In de geveltop gedateerd 1671-1674: blijkbaar een vergissing van de restauratie.

Vrijdagmarkt nr 46

Zogenaamd "De Crone". Laat-gotisch-getinte trapgevel (5 treden) van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), uit eerste kwart 16de eeuw, grondig gerestaureerd. Verankerde bak- en zandsteenbouw.

Vrijdagmarkt nr 47

Zogenaamd "De Bonte Mantel", fraaie barokgevel. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), op de cartouches in de in- en uitgezwenkte geveltop gedateerd 1675. Bak- en zandsteenbouw, de Ledesteen werd bij de restauratie circa 1880 gedeeltelijk vervangen door Franse kalkzandsteen. Prachtig uitgewerkte in- en uitgezwenkte top: voluten met deklijst lopen uit in een klauw die een bol vastgrijpt, terwijl de bovenste vleugelstukken de vorm van dolfijnen aannemen, met hun staart ondersteunen ze het gebroken fronton (bij de restauratie verrijkt met het borstbeeld van Marcus van Vaernewijck).

Nr 47 : " De Bonte Mantele " (1675-1685).
Het borstbeeld is van Marcus van Vaernewijck (°1518 +1569), geschiedschrijver en factor van de rederijkerskamer Maria T'Heeren en werd in 1880 op de top gezet. (dus niet Keizer Karel, zoals velen menen). De tekst "Laet Vaeren Nydt" is de lijfspreuk van van Vaernewijck.
In vorige eeuw was hier één van de grootste kaarsenmakers van het Vlaamse land gevestigd. Pas na de 2de wereldoorlog kwam hier een groentenhandel, maar sinds 1976 is het een café-brasserie en heet nu "Het Keizershof".

 

Vrijdagmarkt nr 48

Zogenaamd "De Boxeme". Bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, twee bouwlagen en mansardedak (roofing), volgens de bouwaanvraag daterend van 1766, aangepast met keldervenster en dakkapellen in 1770. De begrenzende hoekbanden worden met een rocaille bekroond, tevens console onder het gekorniste hoofdgestel. Geaccentueerde middentravee: spiegelboogvormig deurvenster in een hol geprofileerde omlijsting voorzien van een ijzeren balkon, uitlopende in een dakvenster met bekronend gebogen fronton, opgevuld met loof- en schelpmotieven en gedragen door rococogetinte consoles. Rechthoekige en gekoppelde, vlak omlijste bovenvensters en gebogen zoldervenster. Sporen van de vroegere spiegelboogdeur met sluitsteen onder de balkonplaat. Recente winkelpui.

 

Vrijdagmarkt nr 50

Diephuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen), uit 18de eeuw (?), aangepast in 19de eeuw. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met oren en voorzien van doorlopende onderdorpels. 19de-eeuwse winkelpui van hout.

 

Vrijdagmarkt nr 53

Diephuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (roofing); bepleisterde lijstgevel uit begin 19de eeuw ter vervanging van een trapgevel. Horizontaliserend effect van houten puilijst, arduinen kordons en hoofdgestel. Rechthoekige geprofileerde vensteromlijstingen. Houten winkelpui in neoclassicistische stijl uit eerste helft 19de eeuw

 

Vrijdagmarkt nr 58 tot 64

Dubbelhuis van elf traveeën, drie bouwlagen onder afgewolfd dak (pannen); bepleisterde lijstgevel uit eerste kwart 19de eeuw. Linker pand voorzien van nieuwe bakstenen gevelbekleding. Rechthoekige vensters met ijzeren leuningen. Arduinen poortomlijsting: pilasters met lijstkapiteel en kroonlijst. Verbouwde winkelpui.

 

Vrijdagmarkt nr 66

Klokgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (roofing), volgens de bouwaanvraag dagtekenend van 1767. Bakstenen gebouw verwerkt met zandsteen, vervangen door kalkzandsteen bij de grondige restauratie en decapatie. Horizontaliserend effect bekomen door de gekorniste kroonlijsten boven iedere bouwlaag.

 

Vrijdagmarkt nr 45

Trapgevel (5 treden + topstuk) van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (pannen); traditionele bak- en zandsteenstijl uit 17de eeuw. Recente winkelpui met behoud van de kroonlijst van een houten pui uit 19de eeuw.

 

Vrijdagmarkt nr 49

Zogenaamd "Tooghuis", van waaruit het volk werd toegesproken bij belangrijke gebeurtenissen. Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen); bepleisterde lijstgevel uit tweede helft 18de eeuw, doch met oudere kern.

 

Vrijdagmarkt nr 51 – 52

Diephuis van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen); barokgevel van bak- en zandsteen uit tweede helft 17de eeuw. Voormalige kruiskozijnen met speklagen ter hoogte van lateien, middenkalven en onderdorpels, afgelijnd door waterlijsten. Vlakke, gecementeerde vensteromlijstingen met oren. Dubbele in- en uitgezwenkte geveltop begrensd door voluten, afgewerkt met acanthusbladeren en onder het houten fronton met puttikopjes. Bekronend gekornist fronton met bolbekroning. Volledig verbouwde pui.

 

Vrijdagmarkt nr 58 tot 64

Empiregetinte gevel van vier traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen), uit eerste helft 19de eeuw. Rechthoekige vensters, op de tweede bouwlaag met ijzeren balkon, en op de bovenste bouwlaag met afzonderlijke ijzeren leuningen. Golvend meander onder de tot kordon verbonden onderdorpels. Uitgewerkte houten winkelpui uit 19de eeuw met verwerking van geglazuurde tegels.