Kasteellaan

Brede laan met gebogen verloop, de oostelijke begrenzing van de zestiende-eeuwse stadsversterking volgend. De aanleg dateert van na de ontmanteling van het Spanjaardkasteel en het slopen van de laatste resten van de stadsversterkingen circa 1860. Van 1858 tot 1874 zorgde een ringspoorlijn voor de rechtstreekse verbinding van Gent Zuid met Gent Oost en leidde vandaar naar het Stapelhuis op de Dok. Na het afschaffen van deze spoorwegverbinding verkreeg de Kasteellaan haar huidig uitzicht: tot de straatbocht voorzien van een beboomde middenberm en verder enkel aan de westzijde bebouwd, met de nog in gebruik zijnde ringspoorlijn voor goederenverkeer er tegenover. Op een paar moderne flatgebouwen in het begin der straat na, vrij goed bewaard straatbeeld afgezoomd met bepleisterde gevelwanden in neostijl. Fraaie burgeren herenhuizen en verscheidene middelgrote burgerwoningen in eenheidsbebouwing opgetrokken, waartussen een groot beluik zogenaamd "De Rietgracht" met een triomfboog als monumentale ingangspoort. Het merendeel van de bebouwing is in het laatste kwart van de negentiende eeuw te dateren.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent