Schaapbrugpoort

De “Poort ten Schaepenbrugghe” stond op de brug van de Schipgracht nl. de Sleutelkensbrug. Samen met de Grauwpoort en Waterpoort hadden zij een verdedigende functie wat betreft het gebied rondom het Oudburg dat in 1274 bij Gent werd geannexeerd.

Deze poort deed ook dienst als bewaring van gijzelaars.