Jacobijnenstraat

Voorheen genaamd Predikherenstraat, tot de kerk van het Predikherenklooster in 1860 gesloopt werd om de straat te verbreden. Die brug was eertijds zeer smal, enkel voor voetgangers waarop het beeld van de H. Joannes Nepomucenus pronkte. Bebouwd met ruime, neoclassicistisch-getinte burgerhuizen met wit gepleisterde en versierde lijstgevels.

De Predikherenbrug ligt aan het Predikerenklooster dat op zijn beurt zichtbaar langs de Leie aan de St.-Michielskerk grenst.
In 1322 werd er gesproken over de “ander Jacoppinen brucge”. In 1367 was het “ter Jacopine brugghe”.
Tijdens de Franse bezetting sprak de bezetter over de “Pont de Cicéron” en “Quai de Cicéron”. De Gentenaars hielden het echter bij Predikherenlei of “Quai des Dominicains”.
Het was in 1265 een stenen brug met nauwe doorgang. In 1754 is de brug vervangen geweest door een houten draaibrug waaraan in 1813 en vervolgens in 1862 de nodige aanpassingen werden gedaan. Pas in 1882 was er de herplaatsing van een nieuwe draaibrug.
Bij de heropbouw in 1973 was de overbrugging voorzien van een stalen constructie ten dienste van de verkeersmobiliteit.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent