Academiebrug

Ze heette eertijds de Tinnenpotbrug en kreeg nadien de naam van "quade brugghe" omdat ze lange tijd zeer slecht was. De Tinnenpot verwijst naar een woning, den Tinnenpot, dat aan het einde nabij de Zilverstraat stond, en in het jaar 1452 een brouwerij was. De brug ontstond ca. 1345 ("up de Lieve ant quade brueskin"). Ze kreeg de huidige benaming rond 1800. De reden van deze naamverandering is niet ver te zoeken, aangezien in 1797, in de onmiddellijke omgeving van de brug, de tekenschool zich was komen vestigen in de gebouwen van het gewezen Augustijnenklooster. De hedendaagse brug dateert van 1951. Er werd aan gewerkt van 10 juli tot 15 november 1951, door aannemer Bontinck Albert. Het is een vaste brug in gewapend beton meteen breedte van 15 meter. Ze werd afgewerkt met baksteen, zodat ze, net als de St-Antoniusbrug en de Lievebrug, volkomen in haar omgeving past. Deze brug vervangt de vorige metalen draaibrug van 1867, die slechts 4,5 meter breed was. De brug daarvoor, een houten draaibrug, was gemaakt in 1823. Volgens het plan welke nog in het stadsarchief bewaard wordt, had ze een lengte van dertien ellen en veertig duymen en een breedte van drij ellen en dertig duymen. Ze werd geplaatst door aannemer Fermont Jacobus, voor de prijs van 3.220 fr. Ter vergelijking de laatste brug kostte 2.000.000 fr.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent