Bargiebrug

De Bargiebrug, met links de Zuidkaai en rechts de Bargiekaai had een zeer toepasselijke naam gezien de Bargen hier hun eindpunt hadden voor de aanleg van de Coupure. Sommige oudere Gentenaars noemen deze brug “Phenixbrug”, naar het gewezen nabijgelegen metaalbedrijf “De Phenix” (1826-1946) welke gebouwen nadien werden ingenomen door het garagebedrijf VW.

De eerste, beweegbare, brug ontstond in de loop van 1753 na het graven van de Coupure. In die tijd werden al de vaste bruggen door draaiende vervangen. Voordien was hier de eindkom van de Brugse Vaart. De eerste vernieuwing werd uitgevoerd in 1800, een tweede volgde in 1824. In 1877 werd ze vervangen door een eerste metalen draaibrug die in 1912 als eerste van Gent elektrisch werd bewogen. Deze draaide in het midden van de stroom. (zoals de Wondelgembrug).

De volgende Bargiebrug was er een uit één stuk die schuin over het water lag waardoor er een ganse rij huizen op het einde van de Noordkaai moest worden afgebroken. Deze werd officieel geopend in 1935 doch kende maar een kort bestaan want ze werd in  mei 1940 samen met de Contributiebrug opgeblazen door het Belgisch leger. De houten noodbrug die onmiddellijk in de plaats kwam, bleef tot 1949 in gebruik. De huidige brug, waarvan de reling is te zien op de foto,  werd officieel geopend op 17 mei 1950.