Hippodrome

In het Gentse zouden maar liefst vier verschillende hippodromen hebben bestaan. Eén bevond zich te St Amandsberg, er was er één in St Denijs Westrem, één in de St Pieters Aalststraat (miljonairskwartier) en eentje langsheen de Offerlaan. 

St Amandsberg

Deze piste werd gebouwd op de grond van een rijke familie langsheen de spoorlijn die Gent met Antwerpen verbond. De tribune bestond deels uit baksteen en hout met een dakterras, trappen aan weerszijden en een centraal geplaatste dubbele trap. De tribune kon blijkbaar met een soort grote zeilen  worden afgesloten.

Er lagen langgerekte paviljoenen of paardenstallen met zadeldak en ramen in twee kleuren  geschilderd. Uitvergroting van een foto hiervan plus een foto van één paviljoen toont een hele reeks houten “strandcabines” in dezelfde verticale lijnen geschilderd, en wat kris kras opgesteld.

Een paviljoen van hout en stro in de vorm van een paddenstoel met daarnaast een bord met de uitslag was wellicht de "toren" van de wedstrijdjury.

Toeschouwers voor de paardenrennen parkeerden hun koetsen aan de rand van de hippodroom op het Westveld in Sint-Amandsberg.

De foto’s zijn genomen tussen 1890 en 1895 door Arnold Vander Haeghen 

Hippodrome in St Denijs Westrem.

In maart 1838 stichtte men te Gent “Eene maatschappij voor de paardenloopwedstrijden en den paardenteelt in de beide Vlaanderen”. In april van datzelfde jar beslistte de gemeenteraad van Gent om naat het St Denijsplein een hippodroom aan te leggen.Zij bouwt op haar kosten tribunes, stallingen, enz om voornoemde maatschappij in de gelegenheid te stellen tot het inrichten vn “paardenloopwedstrijden”.  Op 2 en 3 juni hadden reeds de erste wedstrijden plaats. Het waren de eerste paardenkoersen te Gent. Dit evenement ging gepaard met grote feestelijkheden, waaronder prijsschietingen in de verschillende gilden. In de Casino gaf men een groot concert voor de vreemdelingen gevolgd door vuurwerk en een bal.
De Hippodroom van het St Denijsplein werd weldra de ontmoetingsplaats voor het gehele volk van Gent. Ook de horecasector liet zich niet onbetuigd. Juist naast het koersplein kwam “Estaminet au Derby” voor het chique volk en naast ’t kapelletje het café ‘Het Peerdeken” (afgebrand in 1918) voor de jockeys en de stalknechten. Vanaf 19120 was de glans wat verdwenen en in 1948 verdween dit hippodrome voorgoed uit St Denijs Westrem.